Wedstrijd

Beeld – Eva Vieren

SELECTIEPROCEDURE 

De jury bestaat uit Patrick Ronse (Be-Part), Mieke Mels, Mu.Zee Oostende, Isabel Devriendt (HISK), Frank Maes (Emergent), Laure Decock (Elders Collectief) en Claudine Hellweg (Kunst in Huis).

De inzendingen worden specifiek beoordeeld op hun actualiteit, oorspronkelijkheid en vakmanschap.  

Een eerste selectie wordt gemaakt door de juryleden op basis van het digitale dossier. De jurering gebeurt anoniem. De jury kan één of meerdere werken selecteren uit een inzending. 

Na de eerste ronde worden de geselecteerde kunstenaars uitgenodigd om hun werk – op eigen verantwoordelijkheid en kosten – voor de tweede ronde te brengen naar Paardenstallen, Korte Kapucijnenstraat te Kortrijk op 11 en 12 juni 2022. 

De jury bepaalt de definitieve selectie voor de tentoonstelling. De niet-geselecteerde werken worden terug opgehaald door de kunstenaar op donderdag 18 juni, vrijdag 19 juni of zaterdag 20 juni 2022. 

PRIJZEN 

De kunstenaars die geselecteerd worden door de jury maken kans op volgende prijzen:  

  • Nominale prijzen: laureaat, eervolle vermelding, vermelding en geselecteerd  
  • Prijs van de stad Kortrijk: €5000. De jury houdt het recht voor om voor dit bedrag één of meerdere werken van de deelnemer te kiezen voor de collectie van de Kortrijkse musea.  
  • Prijs Be-Part: geldprijs van €1500
  • Prijs Proximus: geldprijs van €1500
  • Prijs Kunst in Huis: opname in collectie met één of meerdere werken en deelname aan één van de events van Kunst in Huis.  
  • Extra prijzen worden later bekendgemaakt.  

Wil je als bedrijf of onderneming ook een Stimulans prijs uitreiken? Neem contact op via het formulier.

Het toekennen van de prijzen zal gebeuren op de opening van de expo op zaterdag 9 juli 2022 in de namiddag.   

DEELNAME  

Deelname is gratis en kan door de inschrijvingsfiche online op www.stimulanskortrijk.be/deelnemen in te vullen en door te sturen vóór 15 april 2022. 

Elke inzender kan deelnemen met een maximum van 3 werken. De afbeeldingen van deze werken worden samen met een korte beschrijving en de verkoopprijs gevoegd bij het inschrijvingsformulier.  

Opgelet: Gelieve in de bijgevoegde documenten/bestanden nergens uw naam of persoonsgegevens te vermelden om de anonimiteit van de jurering te verzekeren.  

Na selectie moet een afschrift uit het geboorteregister of een bewijs van domiciliëring (hoofdverblijfplaats) of van tewerkstelling in Vlaanderen of in het Brusselse Gewest kunnen voorgelegd worden.

Deelnemen aan Stimulans kan via Google Forms. Wil je graag bestanden uploaden, dan kan dit per werk via de upload knop. Hou er rekening mee dat elk bestand een maximumgrootte van 1 gb heeft. Om anonimiteit bij de jurering te garanderen dienen alle personengegevens bij het uploaden verwijderd te zijn.

Inloggen met een Google account is een vereiste omdat er een mogelijkheid is om grote hoeveelheden data te uploaden. Indien u geen google account hebt, kan u er één aanmaken op het deelnameformulier