Over Stimulans

Over Stimulans

In 1979 werd de vzw Stimulans opgericht met een ambitieus programma nl. het herkennen en erkennen van jong creatief talent. Om dit te realiseren werd er tweejaarlijks een wedstrijd en een tentoonstelling georganiseerd voor West-Vlaamse plastische kunstenaars.  

Van bij aanvang was duidelijk dat de wedstrijd bedoeld was voor jonge kunstenaars, werkend, wonend of geboren in West-Vlaanderen en gevormd door het kunstonderwijs. Tussentijds werd het reglement bijgestuurd naar nieuwe trends in de hedendaagse kunst en uitbreiding naar andere disciplines. 

Elke editie toont ons de verschuivingen binnen de sector hedendaagse kunst: formaten, stijlen, disciplines, de hoeveelheid inschrijvingen, …  tonen ons de trends bij de jonge generatie kunstenaars.  

Na 20 edities was het in 2020 tijd voor een grondige evaluatie en hervorming van de wedstrijd. Ambities werden scherp gesteld, disciplines verruimd en grenzen verlegd door deelnemers uit Vlaanderen en het Gewest Brussel toe te laten. Zowel het reglement als de selectieprocedure werden in dit opzicht herzien. Nieuwe prijzen werden toegevoegd om het wegvallen van andere prijzen ruimschoots te compenseren. 

Voor de editie 2022 is de grootste verandering dat na jaren vzw-schap de tweejaarlijkse wedstrijd STIMULANS integraal deel uitmaakt van de werking van de Stad Kortrijk. De stad is de vzw zeer dankbaar voor de intense samenwerking van de voorbije decennia en de inzet van de medewerkers. STIMULANS wordt voortaan georganiseerd door het Team Musea en Tentoonstellingen in samenwerking met Be-Part Kortrijk. 

STIMULANS is specifiek bedoeld voor kunstenaars aan het begin van hun carrière. Instroom van nieuw talent is op die manier verzekerd en de expo creëert een startplatform voor een nieuwe generatie kunstenaars. De wedstrijd STIMULANS ondersteunt de boeiende culturele dynamiek van de stad Kortrijk in volle voorbereiding voor de kandidatuurstelling voor Culturele Hoofdstad van Europa in 2030 

Ontdek de laureaten