Herkennen en erkennen van jong talent

De vzw Stimulans werd in 1979 opgericht met als belangrijkste doelstelling jonge kunstenaars kansen te bieden. Stimulans is uitgegroeid tot een springplank voor de jonge kunstenaar door hen een klankbord en een platform te bieden.

Kiezen voor kwaliteit

Stimulans organiseert tweejaarlijks een wedstrijd en een tentoonstelling met de geselecteerde werken. De wedstrijd Stimulans onderscheidt zich van andere wedstrijden door de afbakening in leeftijd, opleiding en territorium. Er zijn drie toelatingsvoorwaarden: deelnemers zijn niet ouder dan vijfendertig jaar, gevormd in het kunstonderwijs, en geboren, wonend of werkend in Vlaanderen of het Brussels Gewest. Deelnemen aan de wedstrijd is gratis.

Een duidelijke meerwaarde

Stimulans staat open voor vernieuwing en volgt nauwgezet de evoluties binnen het kunstonderwijs. Hierbij staat de continuïteit voorop; nieuwe tendensen in het kunstonderwijs zijn parallel voelbaar in de wedstrijd. De opleiding speelt een belangrijke rol en een nieuwe aanpak in het kunstonderwijs laat zich onmiddellijk vertalen in de aard van de inzendingen voor de wedstrijd.

Diversiteit in disciplines

De verschillende disciplines binnen de kunstopleiding komen aan bod, met aandacht voor minder evidente kunstrichtingen. Als gevolg van nieuwe accenten in het kunstonderwijs werden bestaande disciplines zoals schilderkunst, grafiek, beeldhouwkunst, keramiek, textiel en glaskunst aangevuld met nieuwe disciplines die zich in het kunstonderwijs als volwaardige opleiding aandienden zoals ruimtelijk werk, fotografie en videokunst .Recent werd ook de discipline ‘nieuwe media’ toegevoegd aan de lijst.