De tweejaarlijkse wedstrijd STIMULANS biedt kansen aan kunstenaars, aan het begin van hun carrière, gevormd in het kunstonderwijs en geboren, wonend of werkend in Vlaanderen of het Gewest Brussel. 

Kunstenaars, net of al enkele jaren afgestudeerd, kunnen extra ondersteuning gebruiken bij het zetten van de eerste passen in hun artistieke loopbaan.  Stad Kortrijk wil met de biënnale STIMULANS dit cultureel ondernemerschap stimuleren en een platform aanbieden in de vorm van een wedstrijd en tentoonstelling. 

De wedstrijd en expo STIMULANS ondersteunt de boeiende culturele dynamiek van de stad Kortrijk in volle voorbereiding voor de kandidatuurstelling voor Culturele Hoofdstad van Europa in 2030 

Tentoonstelling Stimulans 22
9 juli – 28 augustus 2022